Rapport: Europæiske sko testet for giftigt chrom VI

Flasker fra Chrom VI testen
Flasker fra Chrom VI testen

64 par sko, fordelt over 23 europæiske skoproducenter, er blevet testet for det højst allergi- og kræftfremkaldende stof, hexavalent chrom VI. 13 af de testede sko indeholdt chrom VI, alle under EUs grænseværdi.

Der bruges chrom III til garvningen af læderet af de fleste af skoene i testen. Chrom III kan omdannes til det giftige chrom VI ved oxidation. Det vurderes at 0,2-0,7% af befolkningen i EU er allergisk overfor chrom VI. Det svarer til 1-3 millioner mennesker. EU har sat grænseværdien for chrom VI i sko til 3 mg/kg. De testede sko er købt over hele Europa og Sweitz og sendt til test hos det Østrigske Miljøagentur Unweltbudesamt. 13 af de testede sko indeholdt chrom VI, alle under grænseværdien.

Helle Løvstø Severinsen fra Clean Clothes Campaign siger: “Vi glæder os over resultaterne, for bliver man først allergisk for chrom VI, så skal man helt undgå eksponering. Det er derfor vigtigt, at der findes alternativer til chrom-garvede sko. Det er ærgerligt, at det er op til skoproducenterne selv, om de vil fortælle forbrugerne, hvordan skindet i deres sko er garvet”.

Læs rapporten som pdf