Clean Clothes Campaign Danmark lukker

Bestyrelsen i Clean Clothes Campaign Danmark (CCC) har d. 30 november 2017 besluttet  at begære organisationen konkurs.

Det sker efter et forløb, hvor en nyindsat bestyrelse har fundet så mange uregelmæssigheder i driften og regnskabsførelsen, at man har set sig nødsaget til at overdrage sagen til politiet og lukke organisationen i Danmark.

Her kan du se, hvad Altinget og Information skriver.

Uregelmæssighederne omhandler de 2 mio kr., som Clean Clothes Campaign Danmark modtog i 2013. Midlerne blev givet til projektet ‘Design with Dignity’, der har udviklet undervisningsmaterialer og afholdt seminarer for de danske designstuderende.

Mens der er draget tvivl om Clean Clothes Campaign Danmarks regnskabsførelse, så fejler vores materiale om tekstilsektoren ikke noget.

På nær udviklingen af en app, er alle aktiviteter og materialer i projektet færdigudviklet og gennemført med gode evalueringer fra de deltagende studerende.

Derfor kan du stadig tilgå undervisningsmateriale og film på sitet: www.thedigproject.dk

10 års kamp for en fair tekstilsektor

Clean Clothes Campaign Danmark blev stiftet i 2007. Dermed nåede organisationen at blive 10 år. I den tid, har Clean Clothes Campaign Danmark været med til at sætte forholdene i tekstilsektoren på dagsordenen. Her kan du se nogle af de områder, vi har rykket på de sidste 10 år.

Living wage

Tøjbrands, der får produceret på fabrikker i Asien og Østeuropa understreger som regel, at de naturligvis overholder den nationale lovgivning i produktionslandet. Herunder, at de betaler en national minimumsløn til syerskerne. Desværre er minimumslønningerne i disse lande så lave, at syerskerne ikke har anden mulighed, end at påtage sig ekstremt overarbejde for at opnå en løn, de reelt kan leve af. Clean Clothes Campaign Danmark, har været med til at introducere begrebet leveløn. Leveløn dækker over, hvilken løn syerskerne reelt har brug for for at leve. I dag ved de fleste i branchen, hvad begrebet leveløn dækker over – og vi kan derfor diskutere tøjbrands forpligtelse til at sikre, at syerskerne ikke blot får en minimumsløn, men en løn, som de reelt kan leve af.

Rana Plaza

Den 24. april 2013: En otte etagers bygning – Rana Plaza – med fire syfabrikker, kollapser i Bangladesh. Dødstallet endte på 1.134, heraf primært syersker, der havde syet tøj til danske og internationale brands. Det ved vi, fordi vores samarbejdspartnere gravede ordresedler ud af ruinerne og dermed gav os mulighed for, at stille brands til ansvar for, de usikre forhold, som de får produceret under. Vi forsøgte at fodre journalister med al den information vi havde. Året efter,  holdt vi her i Danmark, mindehøjtidelighed på Kultorvet. Vi tændte et lys for hver af syerskerne, der var døde. Og så fortsatte vi med at presse tøjfirmaerne til at udbetale kompensation til ofrene – og indgå i den historiske aftale, der er blevet kendt som The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh.

MKI

Clean Clothes Campaign Danmark har kørt en sag i Mæglings og Klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Her forsøgte vi, at få en dansk virksomhed, der havde fået produceret på Rana Plaza, til at vedkende sig ansvar for, at de ikke havde udført nødvendig omhu, da man valgte at få produceret på fabrikken. Vi var de første til at køre en sag gennem MKIs mæglingsforløb i Danmark.

Afgørelsen var vigtig – fordi den netop fastslog, at virksomheden ikke havde været sit ansvar bevidst: “MKI finder på denne baggrund, at PWT Group ikke arbejdede med processer for nødvendig omhu, som levede op til OECD’s retningslinjer. Særligt har PWT Group undladt at stille krav til New Wave Style om at sikre de ansattes grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder, herunder træffe passende foranstaltninger til at sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne jf. OECD’s retningslinjer, kap. V, punkt 4, c). Læs afgørelsen her.

Design with Dignity

Som designer har du et ansvar. Når du vælger materialer til en produktion, har det – hvad end du er bevidst om det eller ej – konsekvenser for dem, der producerer dit tøj. Skal dine jeans være slidte – vil dette look ofte blive udført ved metoden ‘sandblasting’/’sandblæsning’. En process, der har ført til den dødelige sygdom ‘silicosis’ blandt flere tekstilarbejdere. Med projektet Design with Dignity har vi afholdt seminarer for designstuderende, hvor vi har haft besøg af syersker, der har delt deres beretninger om deres liv og kamp. Vi har vist dem film om branchen og debatteret designerens  rolle i produktionskæden – herunder deres store potentiale for at skabe bæredygtige og ansvarligt design. Se materiale og film her: www.thedigproject.dk

Offentlige Indkøb

Clean Clothes Campaign Danmark har sat fokus på ansvarligheden i de offentlige indkøb. Er de varer – herunder tøj til politi, sygeplejersker, hjemmepleje – produceret med respekt for mennesker og miljø?

I dag stiller de offentlige krav til, at leverandøren ikke benytter børnearbejde eller tvangsarbejde

Sammen med den øvrige NGO-kreds har vi koordineret et høringssvar til Udbudsloven, der blev vedtaget i 2016. Ligesom vi har deltaget i møder, arrangeret seminar og lavet undersøgelser, der har kastet lys over, hvilke krav vi stiller, når det offentlige køber ind. Se høringssvaret her.

Debat og Folkemøde

Clean Clothes Campaign har i 2015 og 2016 deltaget i Folkemødet. Her har vi serveret ‘toxic tannery tonics’ og sat fokus på den måde læderet til vores sko garves i syrebade i Asien.  Derudover har vi deltaget i debatter og spurgt de øvrige organisationer: Hvordan er din kampagne T-shirt egentlig produceret?

Workers Tours

Clean Clothes Campaign har altid arbejdet for at støtte op om arbejderne i produktionslandene og deres kampe. Derfor har vi altid haft stor fokus på at præsentere de danske forbrugere og virksomheder for syerskerne face-to-face. Gennem årene har vi derfor haft besøg af tekstilarbejdere fra Thailand, Tyrkiet, Indonesien, Cambodja, Zimbabwe med flere.

Change Your Shoes

I samarbejde med en række andre internationale NGO’er har vi gennemført projektet Change Your Shoes, der har arbejdet på at skabe bedre og mere sikre arbejdsforhold i læderindustrien. Der er blevet lobbyet for, at EU skulle være med til at sikre at læder importeret til EU, er produceret på en måde, der ikke udsætter mennesker og miljø for skader. Mange af de problemer vi kender fra tekstilindustrien findes desværre også inden for skoproduktion.

Tak for kampen

At Clean Clothes Campaign lukker er enormt sørgeligt. Både for os og jer, der har haft tilknytning til organisationen. Men i høj grad også fordi, at arbejdet med en mere fair tekstilsektor langt fra er slut. Tekstilsektoren er stadig præget af alvorlige menneskerettigheds- og arbejdsrettighedskrænkelser, sultelønninger og usikre arbejdspladser.

Vil du stadig følge Clean Clothes Campaigns arbejde – så kan du følge med hos den internationale afdeling her: Facebook // Website

Og samtidig vil vi gerne gøre dig opmærksom på Fashion Revolution, som også kæmper for en mere fair tekstilbranche.

Herfra skal lyde en stor tak til alle jer der gennem årene, har leveret støtte, arbejdskraft, ideer, diskussionslyst og godt humør til Clean Clothes Campaign Danmarks arbejde for en mere fair tekstilsektor.

Uden jer havde vi ikke rykket så meget, som vi trods alt har!

Bestyrelsen